Edukacja

Ustawa o rachunkowości w pigułce 1

Język ustawy o rachunkowości wypełniają liczne pojęcia, które wymagają oswojenia. Ustawa zawiera nawet swoisty słownik, w którym znajdziemy wyjaśnienie m.in. takich zagadnień jak aktywa, zobowiązania, konsolidacja.

Rachunkowość obejmuje m.in. zasady (politykę) rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych.

Polityka rachunkowości to wybrane rozwiązania, które zapewniają wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Powinny być one udokumentowane w formie pisemnej.

Aktualnie przygotowujemy poniższe materiały:

  • Czerwiec 2020

Rachunkowość firmy dla żółtodziobów